O projektu

Zkuste si představit, že existuje takový jídelníček, který pomáhá nejen předcházet, ale také léčit srdeční onemocnění, cukrovku 2. typu, cévní nemoci, rakovinu, vysoký krevní tlak nebo hypertenzia a je účinný i ve vztahu k mnoha dalším zdravotním obtížím. Cílem inovativního projektu Fakta o zdraví je překládat nejnovější poznatky z vědeckého a lékařského výzkumu týkajícího se role výživy a životosprávy pro zdraví člověka.

Odborným garantem projektu je dr. Michael Greger, který je zakladatelem organizace NutritionFacts.org. Jsme přesvědčeni, že odborná práce amerického lékaře a jeho specializovaného týmu může vést ke změnám, které vyústí v reálné zlepšení vašeho zdraví.

nutritionfacts.org

Dr. Michael Greger je lékař, autor a mezinárodně uznávaný řečník věnující se výživě, bezpečnosti potravin a veřejnému zdraví. Jeho knihy Jak nezemřít a kuchařka Jak nezemřít se ihned po vydání staly New York Times bestselery. Dr. Greger je zakladatelem nevýdělečné organizace NutritionFacts.org, jež poskytuje laické i odborné veřejnosti prostřednictvím krátkých videí volný přístup k aktuálním poznatkům vědy o výživě.

O nás

Našim cílem je sdílet informace z oblasti zdravé výživy, prevence a léčby civilizačních chorob. Předáváme podložená fakta a poskytujeme komplexní služby v oblasti zdravého životního stylu. Vydáváme tématické knihy či časopis Prameny zdraví, provozujeme informační webové portály Magazín zdraví a Fakta o zdraví, pořádáme rekondiční pobyty NEWSTART, organizujeme přednášky, semináře, Dny zdraví a provozujeme Společenské centrum v Praze.

Podporujeme celorepublikovou síť Klubů zdraví a naším mottem je: To nejlepší, co jsme přijali, předáváme dál

Ing. Robert Žižka, MSc se zdravé výživě a zdravému životnímu stylu věnuje jako šéfredaktor časopisu Prameny zdraví již od roku 1995. Laické i odborné veřejnosti nabízí nejnovější poznatky medicíny založené na důkazech, organizuje rekondiční pobyty NEWSTART či jako šéfredaktor dohlíží na webové stránky Magazín zdraví a Fakta o zdraví. V lednu 2021 jako vůbec první osoba z ČR úspěšně dokončil studia medicíny životního stylu a získal titul magistra zdravotních věd. Je iniciátorem a zakladatelem České společnosti pro medicínu životního stylu.

Objednejte si (zdarma)